Sinds de invoering van de wietpas deze maand worden buitenlandse klanten in coffeeshops in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg geweerd. Voor een tiental geweigerde bezoekers aanleiding aangifte te doen wegens discriminatie. Met de klachten gaat justitie niets doen. Om justitie te dwingen alsnog vervolging in te stellen, staat de gang naar het Gerechtshof Den Bosch open. Verschillende rechters hebben zich echter al over de gerechtvaardigdheid van het maken van dit onderscheid gebogen. Het Hof van Justitie en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State hebben geoordeeld over het maken van dit onderscheid door de burgemeester van Maastricht. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft (voorlopig) geoordeeld over de rechtmatigheid van de Aanwijzing Opiumwet. Deze zag geen aanleiding om in te grijpen. Bruno van Ravels (partner bij AKD in Breda) en hoogleraar Overheid en Onderneming aan de Radboud Universiteit: ‘De Afdeling heeft juni vorig jaar geoordeeld dat voor het maken van onderscheid in Maastricht door de burgemeester objectieve en redelijke gronden bestaan. Voor hantering van het ingezetenen-criterium door het Openbaar Ministerie moet, in ieder geval in Maastricht, waarschijnlijk dezelfde conclusie getrokken worden. Het protest in Maastricht lijkt daarom meer een achterhoedegevecht.’

Download artikel als PDF

Advertentie