Vanaf begin september worden griffierechten centraal geïnd door het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak.

Voor advocaten – maar ook voor andere professionele partijen die namens cliënten rechtszaken indienen of rechtshandelingen verrichten – zou deze centrale inning van griffierechten tot een vereenvoudiging van de administratie moeten leiden. Zo wordt de heffing van al de lopende zaken bij de diverse gerechten op één factuur vermeld.

Ook wordt via de landelijke rekening-courant het verschuldigde griffierecht verondersteld te zijn betaald op het moment dat het griffierecht is verschuldigd. Maandelijks ontvangt men een digitaal een overzicht dat ook via een speciaal voor de rechtspraak ingericht internetportaal te bekijken is.

E-billing
Nieuw is ook dat de griffierechtennota digitaal beschikbaar wordt gesteld, het zogenaamde e-billing, dat binnenkort landelijk zal worden geïntroduceerd. Wie vanaf 1 september met de nieuwe rekening aan de slag wil, kan nu alvast zich hier aanmelden.

Advertentie