Kamerfracties van SP, CDA, D66 en PVV bleken deze week niet erg gecharmeerd te zijn van een voorstel van PvdA en VVD ter verruiming van het spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden.

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie wil het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden al verruimen. Naast de (voormalige) levensgezel mogen voortaan nog drie andere nabestaanden het woord voeren in de rechtszaal. Verder krijgen ook ouders en voogden spreekrecht.

De Kamerleden Jeroen Recourt (PvdA) en Ard van der Steur (VVD) vonden deze verruiming niet ver genoeg gaan. ‘We moeten de vrijheid geven aan het slachtoffer of de eventuele nabestaanden om te zeggen wat hij of zij wil,’ aldus Van der Steur tijdens het Kameroverleg. In de huidige wetgeving dienen getroffenen hun verklaringen te beperken tot de gevolgen van het delict voor hun persoonlijk leven.

Nog meer slahtoffer
‘We moeten terughoudend zijn,’ reageerde CDA-woordvoerder Madeleine van Toorenburg op het wijzigingsvoorstel van PvdA en VVD. ‘Vooral omdat het slachtoffer wordt blootgesteld aan ingrijpende ondervragingen.’ Ook D66 vreest dat slachtoffers en nabestaanden het risico lopen door de verdediging aan een getuigenverhoor onderworpen te worden. ‘Het is nu niet mogelijk het slachtoffer te ondervragen, maar dat wordt het hiermee wel,’ zei fractiewoordvoerder Magda Berndsen. ‘Hij kan daardoor nog meer slachtoffer worden.‘ SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen noemde het wijzigingsvoorstel daarom ‘kort door de bocht.’

Volgens PvdA en VVD kan dit probleem ondervangen worden met voorlichting en begeleiding door de officier van Justitie of Slachtofferhulp. Desalniettemin is het niet waarschijnlijk dat het voorstel aangenomen wordt.

Door Maarten Bakker

Advertentie