Europees Parlement pleit voor een strak toetsingskader voor Europees strafrecht.

Het Europees Parlement heeft dinsdag een resolutie aangenomen waarin wordt gepleit voor een strak toetsingskader voor materieel Europees strafrecht. Aanleiding is een rapport van de Europese Commissie uit 2011 dat de deur naar harmonisatie van materieel strafrecht verder openzet.

Voor de lange termijn
Europarlementariër Dennis de Jong (SP), die het rapport Grenzen aan het Europees strafrecht opstelde, zei in zijn toelichting tijdens de plenaire vergadering: ‘Advocaten staan soms nog vaker voor de camera dan politici en ook het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht bedienen zich tegenwoordig van een leger aan voorlichters. Politici willen hier nog wel eens op inhaken door nieuwe wetten af te kondigen, met ofwel een uitgebreidere of nieuwe delictsomschrijving, ofwel een hogere strafmaat. Als ze er dan ook nog eens in slagen hun Europese collega’s ervan te overtuigen dat die wetgeving in heel Europa moet worden doorgevoerd, hebben ze in hun ogen succesvol gereageerd. Maar zo moet het dus niet! Strafrecht is niet bedoeld om korte termijn succesjes te boeken.’

De resolutie pleit ervoor dat harmonisatie van materieel strafrecht alleen plaatsvindt als cijfermatig is onderbouwd dat dat nut heeft en er geen andere, minder indringende oplossingen voorhanden zijn. Verder zou de consistentie en coherentie van Europese strafbepalingen moeten worden bewaakt door een centrale dienst bij het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad.

Door Trudeke Sillevis Smitt

Advertentie