Het CDA wil advocaten stimuleren minder zaken bij de rechter aanhangig te maken. Dat staat in het verkiezingsprogramma dat de partij vrijdag heeft gepubliceerd.

‘De vergoedingsregeling voor advocaten wordt zodanig aangepast dat het prikkelt tot alternatieve geschillenbeslechting in plaats van procederen,’ zo schrijven de opstellers. De christen-democraten willen in de volgende kabinetsperiode meer inzetten op mediation. Daarnaast wenst het CDA de mogelijkheden van digitale procesvoering te verruimen. Elektronische dossiers dienen regel te worden.
Tegelijkertijd bepleit het verkiezingsprogramma dat procedures ‘minder formeel’ worden. ‘Het accent komt meer te liggen op de behandeling ter zitting, waar partijen elkaar ook letterlijk ontmoeten.’

Wekelijkse snelrechtzittingen
Het CDA wil ernstige strafzaken in tweeën knippen. Eerst moet de rechter bepalen of een verdachte ook echt de dader is. In de tweede fase, als de strafmaat wordt vastgesteld, krijgen slachtoffers alle ruimte om zich ‘uit te spreken’. Rechters dienen straffen beter te motiveren, ‘in een taal die voor slachtoffer en belanghebbenden begrijpelijk is’. Het CDA vindt de lange doorlooptijden in strafzaken een doorn in het oog. De christen-democraten willen meer snelrecht, niet alleen bij grote evenementen, maar ook in wekelijkse snelrechtzittingen voor reguliere delicten.

De verjaringstermijn voor zedendelicten moet van het CDA omhoog. Daders van misdrijven worden verplicht om DNA af te staan. Het verkiezingsprogramma wil daarnaast de mogelijkheden voor DNA verwantenonderzoek uitbreiden. De opstellers zeggen ook dat alleen repressie in het strafrecht niet werkt. ‘Een brede preventieve aanpak is vaak minstens zo effectief.’

(Door Maarten Bakker)

Advertentie