Vlaanderen, Kortrijk Xpo, Meeting Center. Achter een grote betonnen parkeervlakte staat het beursgebouw. Binnen vertelt Luc Swinnen, verzekeringsarts en schrijver van het boek Stress is geen probleem over zijn onderzoek naar denkstijlen van advocaten. Hoe kun je je manier van denken zo efficiënt mogelijk inzetten in contact met anderen? Grafieken en tabellen waarin zijn onderzoeksgegevens zijn verwerkt, moeten dat duidelijk maken aan zijn publiek.
Gedurende de dag, waarop rond de zeshonderd advocaten aanwezig zijn, spreken behalve Vlamingen ook een paar Nederlandse advocaten. Zo is de Haagse deken Ernst van Win een van de panelleden in een werkgroep over het nut van de advocateneed anno 2012. En strafpleiter Inez Weski debatteert over de stand van de rechtsstaat in relatie tot de Europese invloed en regelgeving. ‘Zeer interessant is dan weer de praktijk en uitwerking “op de grond” van de verschillende landen te bespreken,’ zegt Weski. ‘En hoe België veel juridische mogelijkheden ter bekorting van de procedures niet kent, terwijl Nederland, ondanks het gelukkige bezit van die mogelijkheden, de procedures niet bepaald veel korter maakt door allerlei logistieke ellende.’

Haalbare grenzen
‘Advocaten worden deze dag uitgedaagd de grenzen op te zoeken. Letterlijke landsgrenzen, maar ook de grenzen van het haalbare op gebied van bedrijfsvoering,’ licht Els van Broeck, algemeen secretaris van de Orde van Vlaamse Balies (OVB), toe. Zo komen de invloed van Europees recht op de dagelijkse rechtspraktijk, het verschijnsel vreemd kapitaal in een advocatenkantoor en cloud computing ter sprake.

Ruiter zonder paard
Het tienjarig jubileum staat ‘s middags centraal. In het kader hiervan bespreekt de voorzitter van de Balies, Eddy Boydens, enkele actuele ontwikkelingen. De hervorming van de beroepsopleiding, de ‘hertekening van het juridische landschap’ waarbij er van 27 arrondissementen 12 moeten worden gemaakt, de hervorming van de rechtsbijstand en de betaling van Salduz-advocaten komen aan bod. Later staat Hans van Veggel, advocaat en oud-deken van de Amsterdamse Balie, stil bij de toekomst van de advocatuur.
‘Een ruiter zonder paard is geen ruiter. Een paard zonder ruiter is een paard. Een advocaat zonder rechtzoekende is geen advocaat. Een rechtzoekende zonder advocaat is en blijft een rechtzoekende,’ zegt Van Veggel. ‘De advocaat is er voor zijn cliënt en niet omgekeerd.’
Vervolgens vestigt hij de aandacht op de advocatuur door de jaren heen, de globalisering, digitalisering en de toegenomen regelgeving.
Over de advocaat als generalist en als specialist zegt hij: ‘Anno 2012 moeten we vaststellen dat het onmogelijk is nog op alle rechtsgebieden deskundig te zijn. De alleen zittende pseudo-generalist die denkt: het zal mijn tijd wel duren, ik trek me niets aan van al die nieuwigheid, zal in elk geval in 2030 een beschermde diersoort zijn, zo hij al niet zal zijn uitgestorven.’

Sabine Droogleever Fortuyn

Download artikel als PDF

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie