De Regeling taken NFI is zo gewijzigd dat het Nederlands Forensisch Instituut voortaan ook producten en diensten direct mag leveren aan de advocatuur, zoals blijkt uit art. 2, tweede lid van de Regeling die in de Staatscourant is gepubliceerd. Hiermee krijgen advocaten dezelfde onderzoeksmogelijkheden als de officier van Justitie. Advocaten kunnen zich op twee manieren tot het NFI wenden. Men kan een verzoek richten aan de rechter-commissaris of zelf direct een aanvraag bij het NFI indienen. In het eerste geval worden kosten van het onderzoek betaald door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, in het tweede geval moeten de kosten door de verdediging zelf betaald worden. ‘Het NFI kan een directe opdracht accepteren als het Openbaar Ministerie niet op dat moment of in een eerder stadium in dezelfde zaak (soortgelijk) onderzoek bij het NFI heeft uitgezet,’ aldus de toelichting van Algemeen directeur Tjark Tjin-A-Tsoi.
De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) noemt de nieuwe Regeling een positieve stap voorwaarts in de realisatie van gelijke behandeling tussen het OM en de advocatuur. ‘Het is van wezenlijk belang dat de verdediging dezelfde mogelijkheden krijgt als het OM. Helemaal als de onderzoeksresultaten enkel inzichtelijk zijn voor de advocaat,’ aldus voorzitter Bart Nooitgedagt.

Download artikel als PDF

Advertentie