… gaat Opstelten witteboorden-criminelen nog strenger aanpakken

Minister Opstelten is demissionair, maar zit niet stil. Hij wil witteboordencriminaliteit  (nog) strenger aanpakken. Bedrijven die de fout ingaan, kunnen straks een geldboete krijgen van tien procent van hun jaaromzet. Ook wil hij hogere strafmaxima voor witwassen (acht jaar), corruptie (zes jaar) en economische veelplegers (vier jaar). Misbruik van gemeenschapsgeld wordt strafbaar gesteld (drie jaar). Dit staat in een concept-wetsvoorstel[1] dat 15 mei gestuurd is voor advies aan verschillende instanties, waaronder de Orde.
Het voorstel bevat ook een snellere procedure om te oordelen over de inbeslagneming van stukken wanneer advocaten of notarissen zich beroepen op hun verschoningsrecht. Cassatie is niet meer mogelijk.
NB: dit concept-voorstel is nog niet bij het parlement aanhangig en kan dus ook niet controversieel worden verklaard.
Bij de Tweede Kamer was een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme[2] (Wwft) al aanhangig. Dit in verband met tekortkomingen in de Wwft die een internationale task force, ingesteld door de G-8, in 2010 had gesignaleerd. Opgenomen is onder meer een voorstel tot uitbreiding van het tipping off-verbod: men mag niet aan de cliënt bekendmaken dat een Wwft-melding is gedaan of dat de toezichthouder een onderzoek heeft ingesteld. Advocaten mogen cliënten nog wel  in algemene zin informeren over de werking van de Wwft, aldus de toelichting.
Het Wwft-toezicht op de advocatuur wordt overigens geregeld in het – nog niet openbare – toezichtsvoorstel-Teeven[3]. Dat bevat ‘maatregelen,’ want de minister vindt het bestaande Wwft-toezicht op de  advocatuur ‘niet toereikend,’ zo antwoordde hij onlangs op Kamervragen. [4]

Marian Verburgh

Noten

[1]    Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit).

[2]    Voorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force, ingediend op 19 april jl., Tweede Kamer 2011-2012, 33 238, nr. 2.
[3]    Tweede nota van wijziging op wetsvoorstel 32 382 tot wijziging van de Advocatenwet (‘Van Wijmen’). Ligt nog voor advies bij de Raad van State.[4]    Antwoord d.d. 23 april 2012 van Teeven op Kamervragen van PVV-lid Bontes over het FD-artikel ‘Advocaten blijven blind voor verdachte transacties’.

 

Download artikel als PDF

Advertentie