Het goede aan bijeenkomsten zoals de International Bar Association Bar Leaders’ Conference is dat je hoort hoe het in andere plekken op de wereld met de advocatuur gesteld is, aldus Margery Nicoll, van de Law Council van Australië. ‘Het jammere is alleen dat de verhalen allemaal even somber zijn.’     
Opvallend is dat die wereldwijde somberheid het gevolg lijkt te zijn van niets anders dan hetzes tegen de beroepsgroep. Zo waarschuwt Algemeen deken Jan Loorbach hoe zich zo het beeld kan vormen dat ‘er toch wel degelijk ook sprake is van meer dan alleen maar incidenteel tekortschietende advocatuur.’ En dat terwijl uit ons voorproefje van het Jaarverslag van de Raden en het Hof van Discipline juist blijkt dat ondanks het gestegen aantal advocaten in 2011, de hoeveelheid klachten afnam en het aantal zware maatregelen tegen hen die over de schreef gingen, steeg.
Gelukkig weerhouden deze ontwikkelingen op het gebied van toezicht de advocaten in ons cover verhaal er niet van om datgene te doen waar ze voor zijn: het bijstaan van slachtoffers. Dat is maar goed ook. Weliswaar is hun positie er de laatste jaren op vooruit gegaan, maar zoals advocaat Marianne Kubatsch al aangeeft ‘toch kan het beter.’ Reden te meer om de beroepsgroep zonder politieke ruis haar werk te laten doen.

Red.

Download artikel als PDF

Advertentie