Hoogteverschil tussen de openbare aanklager en de advocaat van de verdachte laat equality of arms onverlet.

Dat de openbare aanklager tijdens de strafzitting op een voetstuk staat, terwijl de raadsman van de verdachte een niveau lager moet zitten, is geen inbreuk op het beginsel van equality of arms. Dat heeft het EHRM gezegd in een Turkse zaak. De verheven positie van de aanklager heeft de verdediging niet in een nadelige positie gebracht. Over de klacht dat de aanklager door dezelfde deur naar binnen komt als de rechter laat het Hof zich niet uit.

Wel zegt het Hof in deze uitspraak dat het recht op een eerlijk proces toestaat dat een verdachte afstand doet van zijn recht op een advocaat tijdens het politieverhoor. Zeker nu de verdachte in dit geval nadien wel steeds door een advocaat is bijgestaan.

Door Lex van Almelo

Advertentie