De plannen voor een nieuw ontslagrecht liggen er. Wat er na de verkiezingen van overeind blijft, is nog de vraag, maar arbeidsrechtadvocaten zien er wel iets in.

Mogelijk wordt het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. Minister Henk Kamp besprak eind vorige week zijn notitie over het ontslagrecht met de ministerraad en wil deze voor de zomer met de Tweede Kamer bespreken. Het wetsvoorstel kan er in het najaar liggen.

Geen preventieve toets
Een van de plannen is de preventieve toets te laten vervallen. Nu nog dienen werkgevers verplicht toestemming te vragen bij het UWV of de kantonrechter voordat zij tot ontslag kunnen overgaan. In het nieuwe ontwerp kunnen werkgevers zelf de ontslagprocedures regelen. Hierbij is de werkgever straks wel verplicht een zogenaamde hoorprocedure uit te voeren waarbij de werknemer kan reageren op het voornemen te worden ontslagen. De werknemer kan pas na ontslag de zaak voorleggen aan de kantonrechter. Verder gaan ontslagvergoedingen fors omlaag (een kwart maandsalaris per gewerkt dienstjaar met een maximum van een half jaar) onder voorbehoud dat werknemers dit bedrag alleen nog voor scholing of een werk-naar-werk traject kunnen gebruiken. De werkgever is in dit nieuwe plan verplicht de eerste zes maanden WW te betalen. Als het zover komt, gaat het een en ander flink op de schop. Maar hoe kijken arbeidsrechtadvocaten er tegenaan?

Onrechtvaardig
Arbeidsrechtadvocaat Niek Entzinger (De Haan Advocaten & Notarissen in Groningen) en tevens lid van de Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten vindt het vooral mooi dat de procedure eenduidiger wordt door de afschaffing van de preventieve toets. ‘Nu zijn er grote verschillen tussen vergoedingen die werknemers krijgen, afhankelijk of de werkgever naar het UWV-Werkbedrijf stapt of naar de kantonrechter. Bij het UWV krijgen werknemers helemaal geen vergoeding, of pas achteraf na een kennelijk onredelijke ontslagprocedure, in tegenstelling tot de vaak hoge bedragen die de kantonrechter oplegt. Die onrechtvaardigheid is aan cliënten ook lastig uit te leggen.’ Entzinger vertelt dat hij veel vragen krijgt van werkgevers over het nieuwe ontslagontwerp. ‘Ze vinden de verlaging in de ontslagvergoeding aanlokkelijk klinken en willen weten wat het precies inhoudt en wanneer het wordt ingevoerd. Ik informeer hen, maar het is afwachten hoe het gaat lopen.’ 

Verandering in werk 
‘Het is goed dat er één procedure komt. Die twee verschillende trajecten zijn niet langer vol te houden,’ vertelt arbeidsrechtadvocaat Nathalie Wolters (Van Diepen Van der Kroef in Haarlem). Volgens Wolters is het afschaffen van de preventieve toets het meest ingrijpend doordat er minder geprocedeerd zal worden en verandert het werk van arbeidsrechtadvocaten door de hoorprocedure. ‘Werkgevers zullen de verplichte hoorprocedure zorgvuldig willen aanpakken om te voorkomen dat een werknemer alsnog naar de rechter stapt. Daarin zullen advocaten een grote rol gaan spelen denk ik.’ Wolters is nog sceptisch of de nieuwe plannen erdoorheen komen, maar verwacht dat werkgevers ontslagen werknemers actiever zullen begeleiden in het vinden van een nieuwe baan. ‘Doordat ze een half jaar de WW van een ontslagen werknemer moeten betalen, zullen ze daar meer moeite voor gaan doen.’

Door Hedy Jak

Advertentie