Advocaat Monique van H. van kantoor Scheffer in Den Haag is door de tuchtrechter in Den Haag voor onbepaalde tijd geschorst.

Uit de uitspraak blijkt dat zij zich niet tegen de schorsing heeft verzet. De echtgenote van PVV-lid Jos van Hal Scheffer zat vast op verdenking van fraude met documenten van rechterlijke colleges.

In een persbericht bevestigde de Haagse Orde van Advocaten vanmiddag dat van H. heeft bekend de fraude te hebben gepleegd. De Haagse deken Ernst van Win: ‘Naar verluidt is mevrouw vandaag op vrije voeten gesteld. Deze uitspraak betekent dat zij haar werk niet kan hervatten. Oud-deken Hans van Veggel en vastgoedadvocaat Duco van Praag zullen de praktijk waarnemen, om de schade voor cliënten zoveel mogelijk te beperken.’

Eind vorige week kwamen de eerste berichten over de fraude in de media. Van H. zou brieven en beschikkingen van de rechtbank en de Raad van State hebben vervalst. Cliënten zouden op basis van die vervalste documenten miljoenen op de rekening van haar kantoor hebben gestort.

Ging het haar om de miljoenen, of alleen, zoals in de media ook wel is genoemd, om de rente daarover? Van Win: ‘Ik ga ervan uit dat het haar wel degelijk om de miljoenen ging. Daarom hecht ik er ook zo aan dat er strafrechtelijk beslag is gelegd op allerlei luxe goederen.’

Vertrouwensband
De zaak kwam aan het rollen doordat een medewerker van Van H. zich eind maart bij de Haagse Raad van Toezicht meldde, vertelt Van Win. ‘Dat heeft te maken met de vertrouwensband die je als deken met de balie hebt. Een stagiaire stapt met zoiets niet naar een centraal toezichtsorgaan. Bij het onderzoek stuitte ik op een dossier dat verdacht was. Ik kreeg een antwoord dat mij niet bevredigde. Dat antwoord bleek vervalst, door mevrouw van H. Ik heb geen aanwijzingen dat er andere medewerkers van het kantoor betrokken zijn bij de fraude.’

De schorsing voor onbepaalde tijd kan worden aangevochten bij het Hof van Discipline en ook later op verzoek van de betrokken advocaat worden opgeheven. Deken Van Win bereidt een dekenklacht voor om schrapping te bewerkstelligen. En als zij zich zelf uitschrijft? Van Win: ‘In zo’n geval zet ik een schrappingsverzoek in het algemeen door om te voorkomen dat men over tien jaar gewoon weer kan beginnen.’

Door Trudeke Sillevis Smitt

Advertentie