De zomervakantie staat voor de deur en het goochelen met vrije dagen is begonnen. De grote vraag die daarbij speelt: kan de werknemer zelf bepalen welke periode hij/zij weg wilt? Of is toestemming nodig van de werkgever?

‘Een discussie die nogal eens leidt tot geschillen met een verstoorde werkrelatie tot gevolg,’ aldus Rob Zwanenberg, gespecialiseerd in arbeidsrecht bij Swart de Schepper advocaten uit Eindhoven.

Gewichtige redenen
‘Sinds 2000 is het wettelijk uitgangspunt dat de werkgever de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vaststelt ‘overeenkomstig de wensen van de werknemer,’ licht Zwanenberg toe. ‘Dit betekent dat de werkgever de vakantie-aanvraag van de werknemer alleen mag afwijzen in de situatie dat ‘gewichtige redenen zich daartegen verzetten’. De wensen van de aanvragende werknemer staan tegenwoordig dus voorop. Voor 2000 was dit omgedraaid, maar de overheid heeft ingezien dat de zogeheten ‘recupererende funcyie van vrije tijd, noodzakelijk is om gezonde werknemers te behouden.’

Seizoenspiek
Het is dus de werkgever die dient aan te tonen dat ‘gewichtige redenen’ aan het opnemen van de gewenste vakantiedagen in de weg staan. ‘Het inwilligen van een verzoek om vakantie mag niet tot ‘ernstige’ verstoring van de bedrijfsvoering leiden. De gevolgen van de verstoring van de bedrijfsvoering zullen steeds moeten worden afgewogen tegen de gevolgen die het niet inwilligen van het verzoek om vakantie voor de werknemer heeft. Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan de situatie waarbij, in een seizoensbedrijf, werknemers hun vakantie willen opnemen tijdens de seizoenspiek of de situatie waarbij, in een klein bedrijf, het bedrijf gesloten zou moeten worden omdat niet in vervanging kan worden voorzien.’ Belangrijk is daarom dat bij aanvang van een arbeidscontract duidelijke afspraken worden gemaakt betreft het opnemen van vrije dagen,’ luidt het advies van Zwanenberg.

Meerwaarde
Advocatenkantoor Swart en de Schepper krijgt regelmatig telefoontjes met de vraag in hoeverre werknemers in hun recht staan bij het opnemen van vakantie. Zwanenburg: ‘Wij adviseren altijd om redelijkheid in acht te nemen. Je bent niet alleen werknemer om salaris te krijgen, je hebt ook een meerwaarde voor het bedrijf. Men moet ook in het oog houden dat je er niet alleen voor jezelf zit. Daarnaast is het absoluut niet wenselijk om te gaan procederen over dit onderwerp. De proceskosten zullen immers hoger uitvallen dan hetgeen het oplevert. Al is er wel jurisprudentie omtrent dit onderwerp.’

Door Annemarie van de Weert

Advertentie