Volgens minister Kamp kan personeel op leeftijd rekenen op extra bescherming door de Wet gelijke behandeling.

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestrijdt dat de voorgenomen versoepeling van het ontslagrecht zal leiden tot een golf van ontslagen onder oudere werknemers. Volgens de bewindsman kan personeel op leeftijd nog altijd rekenen op extra bescherming door de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd. Kamp zei dit tijdens een Kamerdebat over de verhoging van de AOW-leeftijd.

PvdA, SP en PVV meenden dat oudere werknemers de dupe dreigen te worden van het voorstel tot versoepeling van het ontslagrecht dat Kamp onlangs presenteerde. Hierin worden de opzegtermijnen voor oudere werknemers ingekort en verdwijnen ook de riante ontslagvergoedingen.

‘Ik vind het heel vreemd om te veronderstellen dat als gevolg van de wijzigingen alle ouderen in één keer zullen worden ontslagen,’ verklaarde Kamp in de Kamer. Voor ontslag blijft volgens hem een goede reden noodzakelijk. ´Leeftijdsdiscriminatie, waarbij oudere werknemers anders worden behandeld dan jongere werknemers, is niet mogelijk op grond van de wet,’ aldus de minister. ‘Daar hebben wij een aparte wet voor.’

Afspiegelingsbeginsel gehandhaafd
Bij collectief ontslag blijft ook het afspiegelingsbeginsel gehandhaafd. Dat betekent dat een bedrijf bij een reorganisatie niet alleen oudere werknemers mag afvloeien. ´Werkgevers zullen sowieso niet lichtvaardig tot ontslag overgaan. Ouderen zijn in de regel waardevolle medewerkers, mensen met veel kennis en ervaring.’ Tijdens het Kamerdebat erkende Kamp wel dat oudere werknemers als gevolg van de versoepeling van het ontslagrecht ´eerder van baan zullen wisselen.´ Omdat hun ontslagvergoedingen gematigd worden en hun opzegtermijnen omlaag gaan, zullen werkgevers echter minder kopschuw worden om ze aan te nemen.

Door Maarten Bakker

Advertentie