Op 6 juni overleed Johan Pel, 49 jaar, arbeidsrechtadvocaat en mediator en geliefd lid van de Amsterdamse balie. Daarvoor vertelde hij in NRC Handelsblad hoe hij zijn laatste levensfase samen met zijn familie beleefde. ‘Ik voel geen woede. Dat zit niet in mijn karakter.’ Uit dat stuk bleek ook wat wel in zijn karakter zat: zuiverheid, realiteitszin en een liefdevol oog voor de mensen om hem heen. Mede-arbeidsrechtpartner Chris Nekeman  (Kennedy Van der Laan): ‘Johan was een scherp jurist maar vooral een mooi mens. Dat blijkt ook uit de ongelofelijke hoeveelheid reacties die we hebben gekregen. Johan behandelde iedereen met respect. Geen trucjes, geen blabla, geen bravoure.’
Hester Uhlenbroek, zijn patroon bij Boekel de Nerée waar Pel begon en tot 2009 zou blijven: ‘Johan werd juist gewaardeerd omdat hij heel erg zichzelf was. Hij was een erg goede advocaat en blonk uit als opleider. Hij streed voor een parttime regeling voor partners. En hij was begin jaren negentig de eerste binnen kantoor die er gebruik van maakte.’
Dirk Jan Rutgers, arbeidsrechtadvocaat en lid van de Amsterdamse Raad van Toezicht. ‘De Amsterdamse Raad zag een “Ordeman” in hem en daarom vroegen we hem voor het College van Afgevaardigden. Hij heeft maar een paar vergaderingen kunnen meemaken. Met zijn dood is een bijzondere Amsterdamse advocaat heengegaan.’

Download artikel als PDF

Advertentie