De Algemene Raad heeft op 4 juni het voornemen uitgesproken om ten behoeve van een wetenschappelijk onderzoek van de Erasmus Universiteit eenmalig advocaatgegevens over te dragen aan de betreffende onderzoekers. Deze verstrekking vindt plaats overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens en het protocol gegevensverstrekking aan derden van de landelijke Orde. De verwerking van de gegevens is geanonimiseerd en de gegevens worden daarna vernietigd. De Orde draagt zorg voor afspraken over geheimhouding van de gegevens. De Algemene Raad is voornemens de gegevens drie weken na deze publicatie te verstrekken. Nadere informatie over het protocol kunt u verkrijgen via de website advocatenorde.nl of via de helpdesk op telefoonnummer 070-335 35 54.

Download artikel als PDF

Advertentie