Volgens Robert van Galen, voorzitter van de Vereniging Insolventierecht Advocaten, is de kans op een stijging van grote faillissementen dit jaar niet onwaarschijnlijk.

Voor veel bedrijven ziet het er momenteel niet al te rooskleurig uit: recente cijfers laten zien dat 3793 bedrijven failliet zijn gegaan in de eerste helft van 2012. De recessie is merkbaar en de voorspelling is dat het aantal faillissementen oploopt tot een nieuw record.

Robert van Galen, voorzitter van INSOLAD (Vereniging Insolventierecht Advocaten) reageert vanuit New York: ‘De stijging van het aantal faillissementen staat niet als onderwerp op de agenda van de vereniging. Maar er wordt natuurlijk wel over gesproken. We horen van insolventierechtadvocaten en curatoren dat ze het drukker krijgen. Momenteel spelen vooral herstructureringszaken, met de focus op verkoop van goederen en het kwijtschelden van leningen.’

Over de verwachtingen voor de rest van het jaar is Van Galen somber gestemd. ‘Als de werkloosheid verder stijgt en de koopkracht afneemt zal echter met een forse stijging van grote faillissementen zeker rekening gehouden moeten worden.’

Door Hedy Jak

Advertentie