Anders dan werd gevreesd, blijken 99 van de 100 verdachten in België geen beroep te doen op hun zwijgrecht. De bijstand van een advocaat voor en/of tijdens het politieverhoor blijkt juist te leiden tot medewerking.

Dat blijkt uit de derde evaluatie[PDF] van de ‘Salduz-wetgeving’ in België. Hoewel aanvankelijk de vrees was geuit dat de Salduz-trein nooit zal rijden, blijkt er sprake te zijn van een constructieve samenwerking tussen de verschillende betrokken factoren, concluderen de evaluatoren. ‘Zeker de politie en de advocatuur hebben elkaar leren kennen en er is wederzijds respect gegroeid. De aanwezigheid van de advocaat zal veeleer zorgen voor meer medewerking en soms bekentenissen …’

Overigens blijkt één op de drie verdachten af te zien van een advocaat. De verdachten die wel een advocaat willen, krijgen die niet altijd. Soms is er niet op tijd een advocaat te vinden. Ook zijn er steeds minder advocaten die voor een geringe vergoeding standby willen zijn, vooral `s nachts niet. En dat terwijl uit de evaluatie blijkt dat vier op de 10 verhoren juist ‘s nachts worden gehouden.

Door de begin dit jaar ingevoerde Salduz-wet is het aantal vrijlatingen onder voorwaarden gestegen met 40 procent. Volgens Kathleen Vercraeye, bestuurslid van de Orde van Vlaamse Balies, kan dit samenhangen met de bijstand van de advocaat voor en tijdens het verhoor. De Orde van Vlaamse Balies is op zich verheugd dat het systeem redelijk werkt. Maar volgens Vercraeye moeten de vergoedingen omhoog en moeten verhoren in de nacht en in het weekend zoveel mogelijk worden vermeden. ‘In bepaalde arrondissementen blijkt dat te kunnen.’

Door Lex van Almelo

Advertentie