‘Het is in het belang van de advocatuur dat het arrondissement Oost-Nederland in tweeën wordt gesplitst,’ zegt de Arnhemse deken Paul Wilmink. ‘Het gebied zou anders wel heel groot en uitgestrekt worden. Tijdens de fusiebesprekingen bleek het organiseren van een balie met een dergelijke oppervlakte toch op bezwaren te stuiten.’

De Eerste Kamer is dinsdagmiddag akkoord gegaan met het wetsvoorstel voor de herziening van de gerechtelijke kaart. Met de herziening wordt het aantal rechtbanken van negentien teruggebracht tot tien en het aantal gerechtshoven van vijf tot vier. Doel van de schaalvergroting is middelen, kennis en kunde binnen de rechterlijke macht beter te kunnen inzetten en zodoende te kunnen bezuinigen. De nieuwe wet treedt op 1 januari 2013 in werking.

Elf in plaats van tien arrondissementen
Als het aan de Eerste Kamer ligt, komen er echter niet tien maar elf arrondissementen en daarmee ook elf balies. Dinsdag stemde de senaat unaniem in met de motie van senator Beuving (PvdA). Deze motie stelt een gematigde vorm van schaalvergroting voor door het arrondissement Oost-Nederland te splitsten in Overijssel en Gelderland.

Wilmink: ‘Mijn eerste reactie was: “Tjonge, wat nu?” We (de dekens, adjunct secretarissen en Raden van Toezicht) hebben er al zoveel tijd en energie in zitten om van deze regio één geheel te maken. Maar al snel kwam het gevoel dat het zo toch beter is; een balie Gelderland en een balie Overijssel is beter te behappen. In de eerste plannen zou de bezetting en het aantal zaken van de Rechtbank Oost-Nederland zo’n veertig procent groter worden dan het grootste arrondissement op dit moment, rechtbank Amsterdam.’

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd zo spoedig mogelijk een wetswijziging voor te bereiden en in procedure te brengen. Doel is dat deze wetswijziging, mits hiermee wordt ingestemd door de Tweede Kamer, net zoals de aangenomen Wet herziening gerechtelijke kaart, per 1 januari 2013 in werking treedt.

Wilmink gaat er vooralsnog vanuit dat de wijzigingswet wordt aangenomen. ‘Net zoals ik er eerder vanuit ging dat het “Oostblok” uit één arrondissement zou bestaan. Ik hoop van harte dat de plannen voor elf arrondissementen nu wel worden doorgevoerd. Als het nodig blijkt te zijn, is het eenvoudiger van elf terug te gaan naar tien. Andersom is dat lastiger.’

Tekst Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie