Voorzitter van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen ontkent dat medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut een voorkeursbehandeling krijgen.

Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD), dat test of deskundigen over voldoende kennis beschikken om in rechtszaken op te treden, kwam eind juni in opspraak nadat het weigerde om forensisch psycholoog Corine de Ruiter te registreren. Critici menen dat het NRGD medewerkers van gevestigde instellingen zoals het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) voortrekt.

Ook NFI medewerkers geweigerd
Voorzitter John Coster van Voorhout reageert dat het NRGD wel degelijk onpartijdig is. ‘Alle deskundigen die zich bij het NRGD aanmelden, worden op dezelfde wijze aan dezelfde normen getoetst, ongeacht hun werkgever.’ Het NRGD zegt inmiddels 520 aanvragen voor registratie te hebben ontvangen. Negentig daarvan zijn in behandeling, vijftig zijn afgewezen.
Ook inschrijvingen van medewerkers van het NFI zijn volgens Van Voorhout geweigerd. De NRGD-voorzitter meent dat inschrijving bij het NRGD een ‘proeve van bekwaamheid’ is. ‘Als je niet bij het NRGD staat ingeschreven, heb je toch iets uit te leggen aan de rechter.’

Forensisch arts Selma Eikelenboom van Independent Forensic Services weigert zich bij het register aan te melden, nadat haar echtgenoot en DNA-deskundige Richard Eikelenboom al afzag van registratie. ‘Gelukkig hebben wij het NRGD helemaal niet nodig. Er zijn genoeg advocaten die ons willen inschakelen en er zijn ook genoeg rechters die de verzoeken van de advocaten inwilligen.’ 

Tekst Maarten Bakker

Advertentie