Als de geëvacueerde bewoners van de Utrechtse wijk Kanaleneiland de aangeboden vergoeding van 150 euro van woningcorporatie Mitros accepteren, betekent dat niet automatisch dat zij daarmee hun aanspraken op verdere schadevergoeding laten varen. Dat zegt Menachem de Jonge, advocaat op gebied van huurrecht (Van Slagmaat Advocaten Utrecht).

Volgens de advocaat is het dan wel belangrijk dat de bewoners Mitros ‘ondubbelzinnig laten weten dat zij zich wat betreft het verhaal van de schade alle rechten voorbehouden’. De Jonge adviseert de bewoners om dit voorbehoud schriftelijk te maken, zodat hierover later geen discussie kan ontstaan.

Voorschot
Hein Jan ter Meulen, voorzitter van de Vereniging van Huurrecht Advocaten, bevestigt dat bewoners de vergoeding kunnen aannemen ‘onder voorbehoud van alle rechten op een verdere schadevergoeding. Zo kunnen ze het bedrag van 150 euro als een voorschot zien. Bewoners moeten hun voorbehoud wel laten blijken,’ zegt Ter Meulen. ‘Daarmee voorkom je een hoop misverstanden.’

Voor de vertrokken bewoners is onderdak in hotels geregeld. Mitros heeft daarnaast bekend gemaakt per geëvacueerd gezin 150 euro voor gederfd woongenot te willen betalen. Veel gezinnen durven daar echter geen gebruik van te maken. Ze vrezen dat ze hun recht verspelen om de werkelijk gemaakte kosten te kunnen verhalen.

‘Ik kan me voorstellen dat bewoners heel voorzichtig zijn,’ zegt De Jonge. Via een vragenformulier op de website van zijn kantoor kreeg hij dinsdag een vraag van een geëvacueerde bewoner. Als bewoners duidelijk aangeven dat de totale schade nog moet worden vastgesteld, en dat ze zich ten opzichte van Mitros alle rechten voorbehouden verdere schadevergoeding in rekening te brengen, kunnen ze de 150 euro volgens de advocaat gewoon in ontvangst nemen.

Gezamenlijk
De Jonge adviseert de bewoners een gezamenlijke brief op te stellen waarin ze hun voorbehoud verwoorden. De Jonge: ‘Mitros kan dan besluiten hiermee in te stemmen, of niet’.

De hoogte van de totale schade is volgens De Jonge mede afhankelijk van het soort werkzaamheden dat in de woningen wordt verricht. ‘Als er – naast de sanering – ook verbeteringen worden aangebracht in de woning, is er mogelijk sprake van renovatie. In dat geval kunnen de bewoners eventueel aanspraak maken op de wettelijk vastgestelde schadevergoeding. Pas na de werkzaamheden kunnen de bewoners een goede inschatting maken van de totale schade.’

Bij renovatiewerkzaamheden in twee flatwoningen in Kanaleneiland kwam vorige week asbest vrij. De woningcorporatie doet in 185 woningen in de omgeving metingen naar mogelijke besmetting. Ruim driehonderd bewoners zijn geëvacueerd.

Belangrijk is het volgens De Jonge dat de woningcorporatie de bewoners goed informeert over de aard en duur van de werkzaamheden en de gevolgen daarvan voor de bewoners, bijvoorbeeld als het gaat om het verhuizen van de inboedel, de staat van de inboedel na de werkzaamheden of extra reis- en verhuiskosten die de bewoners maken. De woordvoerder van Mitros was woensdag niet bereikbaar voor een reactie hierop. 

Tekst Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie