‘Het belangrijkste is dat we de waarheid boven tafel krijgen,’ zegt advocaat Veeru Mewa over de schietpartij in Alphen aan den Rijn.

‘Het belangrijkste op dit moment is dat we de waarheid boven tafel krijgen. Hoe kon Van der V. aan een wapen en munitie komen, terwijl alle argumenten om zijn aanvraag af te wijzen aanwezig waren?’ Veeru Mewa (Beer advocaten in Amsterdam) staat samen met John Beer slachtoffers en nabestaanden bij van de schietpartij vorig jaar in Alphen aan den Rijn.

Op 9 april 2011 schoot Tristan van der V. in winkelcentrum De Ridderhof 22 mensen neer, waarvan er zes overleden, waarna hij zelfmoord pleegde. Achteraf bleek uit onderzoeken van onder meer de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport en het OM dat Van der V. vanwege zijn strafrechtelijke antecedenten en psychiatrisch verleden nooit een wapenvergunning had mogen krijgen.

‘Verbazing en wantrouwen’
Volgens Mewa zijn er voldoende aanwijzingen waaruit blijkt dat Politie Hollands Midden en het Ministerie van Veiligheid en Justitie aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de door de schietpartij ontstane schade. ‘Er hadden zich zo`n 45 cliënten en nabestaanden bij een schadebehandelaar gemeld die duidelijkheid wilden omtrent de verstrekte wapenvergunning. Zowel bij Politie Hollands Midden als bij het ministerie was weinig bereidheid iets te doen.’

‘Sterker nog, men is gevraagd de zaak te laten rusten en zelfs de burgemeester heeft opgeroepen tot “rust en kalmte.” Zo verstoort men niet alleen het rouwproces; die uitspraken scheppen verbazing en wantrouwen, helemaal als je bedenkt dat de politie op de hoogte was van Van der V.’s gesteldheid. Wij zien zeker kansen voor deze zaak.’ Advocatenkantoor Beer stond in het verleden onder meer slachtoffers en nabestaanden bij van de Bijlmerramp, de cafébrand in Volendam, de vuurwerkramp in Enschede en de vliegramp in Tripoli.

Geld staat in deze zaak niet voorop, zo benadrukt Mewa. ‘Men wil vooral weten hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe het in de toekomst voorkomen kan worden. Daarover willen we met de betrokken partijen in gesprek; over de hoogte van eventuele schadevergoedingen is op dit moment nog niets te zeggen.’ Mocht het op een zaak uitdraaien, dan voorziet Mewa een lange procedure. ‘Ons kantoor heeft vaker tegenover de overheid gestaan. Een taaie tegenstander, maar ook onze cliënten beschikken over een lange adem.’

Tekst: Mark Maathuis

Advertentie