Het is de nachtmerrie van iedere man die zijn huwelijk op de klippen ziet lopen: zij het huis en de kinderen en hij een flatje en een dure alimentatieregeling. En hoewel dat in de praktijk vaak meevalt, weerhoudt dat sommige Amerikaanse advocatenkantoren er niet van om zichzelf te positioneren als ‘divorce for men law firms.’ Zo wil de Men’s Divorce Law Firm, opgericht door advocaat en single parent Jeffrey Feulner, mannen het vertrouwen geven dat ook zij een eerlijke kans krijgen als ze voor de rechter staan. Vergelijkbare kantoren zeggen te kunnen voorkomen dat mannen hun eigen ruiten ingooien door bijvoorbeeld eerst ver weg te verhuizen om vervolgens co-ouderschap te eisen; ook claimt men mannen te leren beter om te gaan met emoties, omdat een woede-uitbarsting onder het toeziend oog van een rechter snel kan uitmonden in een omgangsverbod.

Maatwerk of marketing?
Vraag is echter of er hier sprake is van maatwerk of slimme marketing. Volgens Silvia Dijkstra, echtscheidingexpert bij De Haan Advocaten & Notarissen in Groningen, moet vooral aan dat laatste worden gedacht. ‘Het is een creatieve insteek waar ook in Nederland vast een bepaalde groep ontvankelijk voor zou zijn. Maar of het ook tot een betere uitkomst leidt, dat betwijfel ik zeer.’

Toegevoegde waarde
Ook is er in Nederland waarschijnlijk minder behoefte aan divorce for men law firms dan in het conservatievere Amerika. ‘Het is maar zeer de vraag of in het Nederlandse familierecht sprake is van ongelijkheid,’aldus Dijkstra. ‘Het huidige familierecht ligt in de lijn van de sociale maatschappelijke ontwikkelingen: gelijkwaardig ouderschap is nadrukkelijk in de wet opgenomen en kijk maar naar de recente discussies over het aanpassen van de alimentatietermijnen.’
Zelf zou Dijkstra nooit voor een dergelijke positionering kiezen, zegt ze. ‘Voor mij maakt het niet uit, ik vind het juist een toegevoegde waarde om zowel mannen als vrouwen bij te staan. En ja, ze verschillen, maar aan dat gegeven is weinig te veranderen.’

Download artikel als PDF

Advertentie