Amerikaanse advocaten schrijven meer blogs en Tweets en zitten steeds meer op LinkedIn en Facebook.

Amerikaanse advocaten schrijven meer blogs en Tweets en begeven zich steeds meer op sociale online netwerken zoals LinkedIn en Facebook. Dat blijkt uit het Legal Technology Survey Report 2012 dat de American Bar Association opstelde naar aanleiding van een enquête onder 12.500 Amerikaanse advocaten.

Van de ondervraagden zei 22 procent een blog bij te houden; in 2011 was dat nog 15 procent. Wat bloggen betreft blijven eenpitters vergeleken met grote kantoren met meer dan 100 advocaten achter: 9 procent tegenover 47 procent. Ook behandelt het onderzoek de vraag of een blog klandizie oplevert. Desgevraagd zei meer dan de helft van de eenpitters (53.3 procent) en 50 procent van de kleine kantoren ( 2 tot 9 advocaten) dat dat het geval was.

Ook Twitter zit in de lift onder advocaten: gebruikte in 2010 slechts 5 procent dit medium, inmiddels verstuurt 13 procent regelmatig Tweets.

Van de sociale online netwerken blijft LinkedIn het meest populair: 88 procent van de ondervraagde kantoren zit op LinkedIn, terwijl Facebook het met 55 procent moet doen. Onder advocaten zelf is de scheidslijn nog duidelijker: 95 procent zit op LinkedIn en slechts 38 procent gebruikt Facebook. Gevraagd naar het waarom van de online aanwezigheid is het meest gegeven antwoord ‘netwerken en carrièremogelijkheden verkennen (72 procent); daarna volgden ‘onderzoek’(44 procent), ‘acquisitie’ (42 procent) en ‘op de hoogte blijven’ (15 procent).

Tekst: Mark Maathuis

Advertentie