Maar, aldus de plaatsvervangend landsadvocaat, zij moeten daarvoor wel een regeling hebben.

Ook lagere overheden mogen een vergoeding van de kopieerkosten vragen als zij een verzoek op grond van de Wet openbaarheid bestuur honoreren. Dat stelde de Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State deze week. Over de vergoeding van de behandeling van het verzoek zegt de Afdeling niets.

Na een Wob-verzoek in 2010 verstrekte het politiekorps Flevoland kopieën van de gevraagde documenten en deed daar een rekening van 4,50 euro bij voor de kopieerkosten. In de Wet openbaarheid bestuur staat dat de decentrale overheid regels mag opstellen voor de vergoeding die Wob-verzoekers moeten betalen voor het vervaardigen van kopieën. Volgens de Raad van State betekent dit niet dat lagere overheden dan geen vergoeding zouden mogen vragen. Zij moeten daarvoor echter wel een regeling hebben, zegt plaatsvervangend landsadvocaat Eric Daalder (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn).

Het politiekorps Flevoland heeft een regeling die naadloos aansluit bij het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur. De tarieven zijn daar dus niet te hoog. Het argument dat de overheid op grond van het Verdrag van Tromsø helemaal geen kopieerkostenvergoeding zou mogen vragen, wuift de Afdeling weg, omdat Nederland niet is aangesloten bij dat verdrag.

Volgens Daalder verandert de uitspraak weinig voor de praktijk en voor advocaten. ‘Veel gemeenten vroegen al geen vergoeding. Als het om omvangrijke verzoeken gaat, zal het meestal ook wel gaan om een betalende cliënt en dan kan de advocaat die kosten gewoon in rekening brengen.’

Tekst: Lex van Almelo

Advertentie