‘Een advocaat mag nooit strafrechtelijk vervolgd worden voor wat hij in de rechtszaal naar voren brengt,’ zegt advocaat Cees Dekker van TDNL Strafrechtadvocaten in Breda. Hij is de raadsman van zijn kantoorgenoot Erik Thomas, die wordt vervolgd omdat hij tijdens een getuigenverhoor een rechercheur uitmaakte voor sukkel.

Tekst: Trudeke Sillevis Smitt

Afgelopen maandag diende de sukkelzaak voor de meervoudige strafkamer. Dekker: ‘Ik heb naar voren gebracht dat het Europese Hof van Justitie de kant opgaat van strafrechtelijke immuniteit voor advocaten in dit soort situaties. Daarom heb ik de rechtbank gevraagd hierover een prejudiciële beslissing bij het Hof te vragen. De rechtbank zal hierop in het vonnis terugkomen.’

Volgens een bericht in dagblad BN De Stem had Dekker in zijn pleidooi gesproken van een ‘flutzaak’. Dekker legt uit: ‘Ik heb betoogd dat het een flutzaak is zoals bedoeld door Buruma in zijn artikel Delikt en Delinkwent uit 2006.’ Ybo Buruma, inmiddels lid van de Hoge Raad, bepleitte in dat artikel en ook later dat de rechter vervolgingsbeslissingen van het OM zou moeten kunnen toetsen om flutzaken tegen te gaan. Dekker: ‘Deze sukkelzaak voldoet aan alle criteria die een zaak volgens Buruma tot flutzaak maken. Helaas heeft de rechtbank dat verweer afgewezen en het OM ontvankelijk verklaard. Er komt een getuigenverhoor, ik verwacht over drie of vier maanden weer een zitting.’

De beledigde rechercheur heeft ook een tuchtklacht tegen Thomas ingediend. Hoe staat het daarmee? Dekker: ‘Naar ik heb begrepen wacht de tuchtrechter eerst het oordeel van de strafrechter af. Dat vind ik principieel onjuist: de advocaat geniet strafrechtelijke immuniteit, en de zaak zou juist door de tuchtrechter ter hand moeten worden genomen.’

Advertentie