De Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN), sinds 1976 de belangenbehartiger van jonge advocaten, wil middels de SJBN-enquête het welbevinden van haar doelgroep monitoren. Met deze enquête, die dit jaar voor het eerst wordt gehouden, hoopt de SJBN relevante ontwikkelingen te signaleren die de jonge beroepsgroep aangaan. Advocaten die die tot zeven jaar beëdigd zijn, ontvangen in week 37 per e-mail een uitnodiging voor de enquête. Aan bod komt onder meer tevredenheid met werksfeer, werktijden, opleiding en begeleiding. Gegevens blijven anoniem en zijn niet te herleiden naar de respondent. De SJBN roept iedereen die de uitnodiging ontvangt zijn of haar gevoel te laten spreken en de enquête in te vullen. Wordt vervolgd!

Download artikel als PDF

Advertentie