‘Ik sla haar dood en steek het huis in brand,’dichtte Willem Elsschot in Het huwelijk, om zich een paar regels later te bedenken. ‘Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.’ Hoewel meer dan honderd jaar geleden geschreven, lijkt die constatering in verkiezingtijd niets aan betekenis te hebben ingeboet.  Want ook tussen de plannen en ideeën van de verschillende partijen zit een aantal voorstellen die niet door de rechtsstatelijke beugel kunnen, zo ondervond de Commissie toetsing rechtsstatelijkheid na een doorlichting van de verkiezingsprogramma’s. De commissie hoopt dan ook met haar exercitie te bereiken dat het onderwerp van de rechtstaat ‘een meer prominente plek krijgt binnen de discussie over de toekomst van Nederland en dat het de kiezer zal stimuleren partijprogramma’s goed te lezen.’
Wie dat laatste in ieder geval gedaan heeft, is columnist Harry Veenendaal.  Hij las ‘zachtjes huilend het verkiezingsprogram van de VVD’ omdat hij vreest dat ‘de middelen die deze partij inzet voor een veiliger samenleving  erger zijn dan de kwaal.’
Desalniettemin is onder advocaten de VVD samen met D66 favoriet deze verkiezingen, zo blijkt uit onze enquête. En voor die lezers die nog zweven, kan ons overzicht van alle voor de advocatuur relevante voorstellen wellicht uitkomst bieden.
Want één ding moge duidelijk zijn: er valt wat te kiezen op 12 september. De redactie sluit zich daarom graag aan bij de woorden van algemeen deken Jan Loorbach: veel wijsheid toegewenst in het stemhokje.

Download artikel als PDF

Advertentie