Wat stemt de balie bij de aankomende Tweede Kamer-verkiezingen? Het Advocatenblad polste achthonderd advocaten. Als ik minister van Justitie was… ‘bleef ik rustig weerstand bieden aan schijnoplossingen zoals zwaardere of minimumstraffen.’

‘Mijn profiel, zelfstandig ondernemer met inkomen ver boven modaal, past het best bij het politieke gedachtegoed van de VVD’ en ‘Liberale partij met oog voor onderwijs, milieu en human rights’, aldus twee advocaten die hun politieke voorkeur onderbouwen.
Voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen, peilde het Advocatenblad in augustus het stemgedrag van advocaten in heel Nederland. Ruim achthonderd advocaten deden mee aan de steekproef.

Ruim 38 procent  van de advocaten gaat op de VVD stemmen. De partij van Alexander Pechtold volgt op de tweede plaats met 28,8 procent.
 Van de ondervraagden was 80 procent advocaat en 20 procent advocaat-stagiaire. Driekwart van de ondervraagden is voornamelijk actief in het civielrecht. De helft van de deelnemers is afkomstig van een klein- of middelgroot kantoor (2-5 advocaten of 6-20 advocaten). De meeste stemmen kwamen uit de arrondissementen Amsterdam (24 procent), Den Haag (13,1 procent) en Utrecht (10,2 procent).

Opstelten geschikt, Helder ongeschikt
In de enquête werd gevraagd wie de beste minister van Justitie zou zijn. Hierbij konden advocaten kiezen uit Ivo Opstelten, Job Cohen, Lilian Helder, Jan de Wit, Sybrand van Haersma Buma of een zelf in te vullen antwoord. Opstelten kreeg met ruim 30 procent de meeste stemmen. Ernst Hirsch Ballin werd veruit het meest genoemd door de advocaten die een eigen antwoord invulden.     
 Dezelfde antwoordmogelijkheden  kregen advocaten op de vraag  wie beslist geen minister van Justitie moet worden. Met ruim 24 procent werd PVV’er Helder het minst geschikt bevonden. In de open-antwoordcategorie kwam voormalig staatssecretaris Fred Teeven als meest ongeschikte kandidaat uit de bus.
 
Griffierechten en Veiligheid
Op de vraag wat advocaten zouden doen als ze op de stoel van minister van Justitie zouden zitten, antwoordde het overgrote deel dat ze de griffierechten niet zouden verhogen. Daarnaast willen veel advocaten de ‘zinloze’ term Veiligheid uit de naam van het ministerie schrappen. Inzetten op preventie en bestrijding van geweldsdelicten werd ook veel genoemd. Het hervormen van de gefinancierde rechtshulp stond daarnaast boven aan veel prioriteitenlijsten.

Als ik minister van Justitie was…

Top 5 Origineelste antwoorden

… ‘kwam er meer blauw op straat, maar dan wel blauw met een bite.’
… ‘bleef ik rustig weerstand bieden aan schijnoplossingen zoals zwaardere of minimum straffen.’
… ‘zou ik trachten de balans tussen de verdachte en het OM weer evenwichtiger te maken.’
… ‘zou ik meer bewustwording creëren en kennis overdragen bij de kiezer over wetten, rechtspraak en de impact daarvan, op een begrijpelijke manier.’
… ‘schafte ik onmiddellijk de wietpas af en reguleerde ik de achterdeur.’

Sabine Droogleever Fortuyn en Hedy Jak

Download artikel als PDF

Advertentie