EG-Hof tikt Frankrijk op de vingers.

Dat de Nederlandse rechter de overlevering mag weigeren van Nederlanders en ingezetenen die legaal in Nederland verblijven, was al bekend. Nu heeft het Europese Hof van Justitie duidelijk gemaakt dat lidstaten die weigering niet mogen beperken tot veroordeelden die een paspoort hebben van de weigerende staat.

In principe moet een EU-lidstaat meewerken aan het verzoek als een andere lidstaat een Europees Aanhoudings Bevel uitvaardigt. Wel toetst de rechter van de aangezochte staat (‘de uitvoerende autoriteit’) het verzoek marginaal. De rechter mag de overlevering weigeren als de verzoekende staat de persoon in kwestie een straf wil laten uitzitten. Het moet dan wel gaan om iemand die de nationaliteit van de aangezochte lidstaat heeft of daar legaal verblijft.

In 2006 veroordeelde de rechtbank in Lissabon de Portugees Joăo Pedro Lopes da Silva Jorge tot vijf jaar cel wegens drugssmokkel. In 2009 trouwde deze met een Française. Lopes da Silva had dan ook weinig zin om in een Portugese cel te gaan zitten en vocht het verzoek om overlevering aan bij de rechtbank Amiens.
In de Franse wetgeving is de mogelijkheid om overlevering te weigeren beperkt tot Fransen. De rechtbank vroeg het Europese Hof van Justitie of die beperking door de beugel kan. Het hof vindt die beperking discriminatie op grond van nationaliteit. De nationale rechter van de uitvoerende autoriteit moet de mogelijkheid hebben om de overlevering te weigeren als het gaat om een legale ingezetene die enigszins is geïntegreerd.

Door Lex van Almelo

Advertentie