Advocaat-generaal bij de Hoge Raad Aben adviseert dat afgetapte telefoongesprekken die tot een levenslange gevangenisstraf hebben geleid worden onderzocht.

‘Moedig’ vindt Adèle van der Plas de conclusie van Diederik Aben. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad adviseert dat er een audiotechnisch onderzoek moet komen naar de betrouwbaarheid van de afgetapte telefoongesprekken op grond waarvan Van der Plas’ cliënt Hüseyin Baybasin tot levenslang is veroordeeld. Die betrouwbaarheid is al herhaaldelijk onderzocht, maar de onderzoekers hebben nooit de originele gegevensdragers in handen gehad.

Aben raadt verder aan alsnog enkele cruciale getuigen te horen. Op grond van de bekende feiten is er volgens de advocaat-generaal nog geen sprake van een ernstig vermoeden dat de zaak tot een andere uitkomst zou hebben geleid als het hof destijds bekend was geweest met de nieuwe inzichten. Daarom adviseert hij niet om de zaak te herzien. En ook al vindt hij het scenario van de complottheorie omslachtig en niet altijd even logisch, ‘het materiaal waarmee het herzieningsverzoek is onderbouwd geeft wel aanleiding voor nader onderzoek naar de vraag of een grond voor herziening aanwezig is’.

‘Extreme politieke gevoeligheid’
Volgens Van der Plas is dit ‘het maximale dat iemand uit het justitieel systeem kan vragen gezien de extreme politieke gevoeligheid van deze zaak’. Dat er eenvoudiger manieren waren om Baybasin door manipulaties achter de tralies te krijgen, is Van der Plas met Aben eens. ‘Maar ik was er niet bij en het was toen in Turkije geen rare praktijk om telefoontaps te manipuleren.’

Tekst: Lex van Almelo

Advertentie