‘Onoverzichtelijk, moeilijk leesbaar en inconsistent taalgebruik.’ Wie de afgelopen jaren het Vademecum erbij pakte, zal zich hoogstwaarschijnlijk in deze kritiek kunnen vinden. Hoogtijd voor een grote schoonmaak.

De eerste bijeenkomst van de stuurgroep die dit project in opdracht van de Algemene Raad begeleidt, vond gister plaats op het bureau van de Orde. Centrale vraag tijdens die bijeenkomst, aldus stuurgroeplid Sandra Vink, ‘voor wie zijn we bezig? Schrijven we voor de advocaat of voor degenen die er het meest in bladeren, de Raden van toezicht?’

Vink, sectorhoofd directie Advisering van de Raad van State, had zich in aanloop naar de bijeenkomst over het papieren zwarte boekje verbaasd. ‘Het is vreselijk en niet logisch ingedeeld.’ Over de digitale beschikbaarheid is ze ook kritisch. ‘Die is niet meer van deze tijd. Zelf gebruik ik altijd de website overheid.nl en dat werkt zo makkelijk.’

Een andere aanleiding voor de doorlichting is het nieuwe toezichtsysteem waardoor de toezichthouders nieuwe toezicht- en sanctiebevoegdheden krijgen, aldus Vink. ‘Dat wetsvoorstel werkt als een impuls.’

Ook het inconsequente gebruik van de verschillende niveaus van regelgeving (verordening, richtlijn, reglement, gedragsregel) staat op de agenda. Het streven daarin is te komen tot een ordening van regelgeving op verordeningniveau, waarin de huidige verordeningen en zoveel mogelijk overige regelgeving is opgenomen.

In het voorjaar van 2014 verwacht de stuurgroep de resultaten kenbaar te maken.

Tekst: Mark Maathuis

Advertentie