Het College van Afgevaardigden heeft gister ingestemd met het versterken van het financieel toezicht op de advocatuur. Hiertoe zullen zes financieel deskundigen kantoren met een hoog risiscoprofiel proactief benaderen om de (financiële) administratie, de kantoorfinanciën, de afhandeling van derdengelden en contante betalingen te bekijken.

Voor de stemming benadrukte algemeen deken Jan Loorbach nogmaals de noodzaak van deze versterking. ‘We moeten nog kijken hoe de kaarten liggen in het nieuwe kabinet. Maar we kunnen aannemen dat het beleid niet veel zal veranderen: in de strategie houden we er rekening mee dat Justitie in handen van de VVD zal blijven. En als we dit niet zelf organiseren, dan gaat het ons overkomen.’

Namens het arrondissement Den Haag drukte Ernst van Win de Algemene Raad op het hart wel de discussies rondom de toezichtplannen van staatssecretaris Teeven te blijven volgen. ‘We moeten goed kijken welke kant die opgaan.’ Paul van Lange (arrondissement Dordrecht) zette vraagtekens bij het aantal financieel deskundigen. ‘Zes, kan dat niet kleinschaliger?’ Zijn vraag kreeg bij monde van Hugo Nieuwenhuizen bijval van het arrondissement Den Bosch. ‘We gaan nu 6 ton uitgeven aan zes accountants. Zorgen vier à anderhalve ton niet voor meer deskundigheid?’

Met de instemming van de CvA komt de advocatuur verder tegemoet aan aanbevelingen van de Rein Jan Hoekstra, de onafhankelijke rapporteur die bezig is het toezicht op de advocatuur te onderzoeken.

Tekst: Mark Maathuis

Advertentie