mrs. Verhoeven, Degenaar, Gilhuis, Van Oven en Verhulst

 

Gelet op de erkenning door mr. X van de door hem gemaakte fout had hij niet mogen volstaan met de mededeling dat hij niet over voldoende financiële middelen beschikte om klager schadeloos te stellen. Gezien de precaire financiële situatie waarin klager als startende ondernemer geraakte als gevolg van de fouten van mr. X had van mr. X mogen worden verwacht dat hij zou hebben geprobeerd via zijn verzekeringsmaatschappij een voorschot voor klager te regelen.
Advocatenwet, art. 46 (1.4.3 andere tekortkomingen; 1.4.3.1 financiële verhouding)
Gedragsregels 8 en 11

 

Feiten
Mr. X had, optredend voor een cliënt in een arbeidsgeschil met diens werknemer, zo ongeveer alles fout gedaan wat mogelijk was. Hij had in een door de werknemer aangespannen procedure niet voor antwoord geconcludeerd, de zaak niet op de rol gevolgd en zijn cliënt niet op de hoogte gesteld van het (negatieve) vonnis, niet met de cliënt gesproken over eventueel hoger beroep enz. Mr. X heeft die cliënt wel gevraagd hem schriftelijk aansprakelijk te stellen, zodat hij de claim bij zijn verzekeringsmaatschappij kon indienen, maar voegde daaraan toe dat hij niet over voldoende financiële middelen beschikte om klagers schade bij wijze van voorschot te vergoeden. Dat laatste bracht de raad tot de in de kop weergegeven overweging. Mr. X werd voorwaardelijk voor twee weken geschorst en de raad sprak uit dat mr. X niet de zorgvuldigheid heeft betracht die bij een behoorlijke rechtshulpverlening betaamt.

 

Download artikel als PDF

Advertentie