mrs. Robbers, Claassen, Grootveld, Baas, Van Nispen tot Sevenaer

 

De advocaat dient zijn cliënt op de hoogte te brengen van belangrijke informatie. Wanneer de advocaat nalaat schriftelijk erop te wijzen dat hij bij gebreke van betaling van griffierecht en de eigen bijdrage afziet van het indienen van een processtuk, komt het risico van miscommunicatie voor rekening van de advocaat.
Advocatenwet art. 46 (1.2 vereiste communicatie met de cliënt, 1.5 vereiste van schriftelijke vastlegging)
Gedragsregel 8

 

Feiten
Mr. X staat klager bij in een echtscheidingsprocedure, waarvoor hij door de Raad voor Rechtsbijstand aan klager was toegevoegd. Klager diende een eigen bijdrage van rond de 1000 gulden te betalen alsmede het griffierecht, en heeft dat ondanks enige verzoeken daartoe van mr. X nagelaten. Mr. X ziet vervolgens af van het indienen van een verweerschrift waarop een alimentatie, door klager te betalen, wordt vastgesteld van 250 gulden per maand voor elk van zijn kinderen en 300 gulden ten behoeve van zijn gewezen echtgenote. Een andere advocaat gaat voor klager in hoger beroep, dat ertoe leidt dat de beschikking van de rechtbank wordt vernietigd en de alimentatie op nihil wordt gesteld.

 

Overwegingen van de raad
Een advocaat dient zijn cliënt op de hoogte te brengen van belangrijke informatie. In strijd met die verplichting heeft mr. X klager niet schriftelijk gewezen op de consequentie van het niet-betalen door klager van het verschuldigde griffierecht en de eigen bijdrage, te weten dat mr. X in dat geval geen verweerschrift voor klager zou indienen. Aan de stelling van mr. X dat hij klager daaromtrent mondeling zou hebben geïnformeerd, gaat de raad voorbij, nu klager mr. X kennelijk niet goed heeft begrepen en het risico van miscommunicatie bij gebreke van schriftelijke berichtgeving voor rekening van mr. X komt.

 

Volgt
De klacht is gegrond. Gelet op de aard en de ernst van de verweten gedragingen legt de raad aan mr. X ter zake de maatregel van enkele waarschuwingen op.

Download artikel als PDF

Advertentie