Rechters zijn bereid mee te doen aan een signaleringssysteem om structureel ondermaats presterende vreemdelingenadvocaten onder de aandacht van lokale dekens te brengen

Dat meldt landelijk deken Jan Loorbach in het komende nummer van vaktijdschrift Asiel&Migrantenrecht. ‘Men is bereid om zogenaamde soft signals af te geven, in de sfeer van: “deze advocaat komt regelmatig slecht voorbereid naar de zitting.”’

Ook de Raad voor Rechtsbijstand zou volgens Loorbach meer signalen aan de dekens kunnen afgeven. Het idee van een signaleringssysteem kwam uit een bijeenkomst met betrokkenen die de Orde heeft georganiseerd naar aanleiding van aanhoudende berichten over tekortschietende kwaliteit in de vreemdelingenadvocatuur.

Een ander idee ter verbetering van de kwaliteit is de clustering van eenmanskantoren. Loorbach: ‘Niet dat men een volledig geïntegreerd meermanskantoor moet gaan vormen, maar wel dat men deel uitmaakt van een samenwerkingsverband waarin je elkaar feedback geeft, jurisprudentie bespreekt, processtrategie en dilemma’s aan elkaar voorlegt.’
Volgens de deken zijn er overigens nauwelijks cijfers over de tekortschietende kwaliteit en is het ‘heus niet bagger in de vreemdelingenadvocatuur en zonneschijn daarbuiten.’ Kwaliteit over de hele breedte van de advocatuur wordt het komende jaar voor de Orde een belangrijk beleidsonderwerp.

Het volledige  interview verschijnt zaterdag 29 september in A&MR 2012, nummer 7.

Tekst: Trudeke Sillevis Smitt

Advertentie