Om langere doorlooptijden van rechtszaken te voorkomen, zou een ‘substantiële verhoging’ van de financiële bijdrage van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de rechtspraak nodig zijn. Dat schrijven minister Opstelten en staatssecretaris Teeven in de begroting van hun departement voor volgend jaar.

De demissionaire bewindslieden melden dat vanaf 2013 al meer geld nodig is, maar dat het kabinet maar ‘in beperkte mate’ extra budget beschikbaar heeft gesteld. Doordat de verhoging van de griffierechten niet is doorgegaan, is er in de ramingen van V en J een tekort van ongeveer 40 miljoen euro voor de rechtspraak ontstaan. Volgens hen moet dit financiële gat door de rechtspraak zelf gedicht worden. Elders in de begroting merken ze echter op dat er ‘Ven J breed’ gezocht wordt naar een oplossing. Dat zou kunnen betekenen dat andere uitgavenposten van het ministerie worden aangesproken.

Download artikel als PDF

Advertentie