Deze week vindt onder het thema De Verlichting het Jubileumjaarcongres van de Orde plaats. Op het toepasselijk gekozen terrein van de Amsterdamse Westergasfabriek, een steenkoolgasfabriek die ooit de bron vormde voor de stadsverlichting, komen sprekers uit diverse sectoren vertellen wat verlichting – in de meest brede zin van het woord – voor hen betekent.

Mede hierdoor geïnspireerd besloot de redactie zelf ook eens haar licht op een aantal zaken te laten schijnen. Zo testten we via een vraag van een fictieve cliënt de kwaliteit van online adviezen die veel advocatenkantoren aanbieden. De resultaten, die zeer uiteenliepen, hebben wij geanonimiseerd opgenomen. Wij zien het namelijk niet als onze taak om individuele kantoren of advocaten beentje te lichten, maar houden de beroepsgroep een spiegel voor.

Ook in ons cover verhaal is een rol weggelegd voor verlichting. Want als het aan de Amsterdamse tuchtrechter ligt, worden advocaten die over de schreef gaan voortaan met naam en toenaam op internet in de spotlights gezet. Een stap richting meer transparantie of de (her)introductie van de (digitale) schandpaal?

Tot slot, vergeet vooral niet om u zelf en uw kantoorgenoten op 1 oktober in het zonnetje te zetten. Die dag bestaat de Orde en daarmee de beroepsgroep in zijn huidige vorm precies 60 jaar. Ook namens de redactie, van harte.

Download artikel als PDF

Advertentie