mrs. Zwitser-Schouten, Van Voorst van Beest, Peeperkorn, Thunnissen en Schokkenbroek

 

Een appèlschriftuur, binnengekomen ruim elf maanden na het verstrijken van de appèltermijn, leidt tot niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep. Daaraan doet niet af dat noch aan de voet van de beslissing van de raad noch in de begeleidende brief waarbij die beslissing aan klager is toegezonden, is vermeld dat, op welke wijze en binnen welke termijn klager hoger beroep tegen die beslissing kon instellen, hetgeen door de Advocatenwet niet wordt voorgeschreven, doch wel een bij de raden van discipline gebruikelijke gang van zaken is.

Advocatenwet art. 56

Download artikel als PDF

Advertentie