mrs. Kist, Van den Biesen, Meijer, Rigters en Wiarda

 

Het rechtstreeks inwinnen van informatie bij de werkgever van de wederpartij in een zaak waarbij die wederpartij wordt bijgestaan door een advocaat, is in casu in strijd met de door de advocaat in acht te nemen zorgvuldigheid. Zowel het type informatie dat de advocaat inwint als de bron waarbij die wordt ingewonnen behoren tot het domein van de wederpartij, met als gevolg dat de advocaat zich had behoren te wenden tot de advocaat van de wederpartij. Ook het rechtstreeks inwinnen van informatie bij een verzekeringsmaatschappij over een levensverzekering, afgesloten op naam en leven van de wederpartij, is onzorgvuldig nu de ingewonnen informatie niet-openbare gegevens betreft die direct de persoonlijke levenssfeer van de wederpartij betreffen.

Advocatenwet art. 46 (3.3.3. berichten aan derden, 3.3.7. wat nooit geoorloofd is, 3.4. jegens tegenpartij in acht te nemen zorg)

Gedragsregel 18

 

Feiten

Mr. X staat de echtgenote van klager bij. Hij wint inlichtingen in bij de werkgever van klager met betrekking tot salarisgegevens en heeft rechtstreeks contact met de chef van klager over de door klager in de procedure opgevoerde beroepskosten, een en ander zonder eerst hieromtrent de advocaat van klager te benaderen. Eveneens zonder voorafgaand overleg wint mr. X inlichtingen in bij een verzekeringsmaatschappij waar op naam en leven van klager een levensverzekering is afgesloten.

 

Overwegingen van de raad

Het rechtstreeks inwinnen van informatie bij de werkgever van de wederpartij in een zaak als de onderhavige, waarbij mr. X wist dat klager werd bijgestaan door een advocaat, is in strijd met de door mr. X in acht te nemen zorgvuldigheid. Zowel het type informatie dat mr. X heeft ingewonnen, als de bron waarbij die werd ingewonnen, behoren tot het domein van de wederpartij, met als gevolg dat mr. X zich, overeenkomstig de strekking van gedragsregel 18, had behoren te wenden tot klagers advocaat. De omstandigheid dat klagers advocaat met betrekking tot de door klager opgevoerde beroepskosten hetzelfde standpunt had ingenomen als klager, doet aan het voorgaande niet af. Ook al zou hierover in gevallen van urgentie rekkelijker kunnen worden geoordeeld, dergelijke urgentie doet zich in elk geval niet voor indien een advocaat bij het opstellen van een geding – stuk onder tijdsdruk komt te staan om de enkele reden dat hij daaraan niet eerder is begonnen.

Ook het rechtstreeks inwinnen van informatie bij de verzekeringsmaatschappij betreffende een levensverzekering, waarvan onweersproken is gesteld dat deze is afgesloten op naam en leven van klager, acht de raad onzorgvuldig. De raad overweegt daarbij dat de ingewonnen informatie niet-openbare gegevens behelst die direct de persoonlijke levenssfeer van klager betreffen. Ook hier geldt dat mr. X zich niet anders dan door middel van klagers advocaat in verbinding had mogen stellen met de verzekeringsmaatschappij.

 

Volgt

De Raad van Discipline verklaart de klacht gegrond en legt aan mr. X op de maatregel van een enkele waarschuwing.

Download artikel als PDF

Advertentie