mrs. Kist, Breederveld, Wiarda, Karsten en Rigters

 

Het past een advocaat niet bij enige gelegenheid, waarbij hij als zodanig optreedt, onduidelijkheid in het leven te roepen of te laten bestaan over zijn hoedanigheid en de reden van zijn komst of aanwezigheid.

– Advocatenwet art. 46 (2.1. wat in het algemeen niet betaamt, 3.3.7. wat nooit geoorloofd is)

– Gedragsregel 29

 

Feiten

Klager is schrijver van een boek waarin verdachtmakingen worden geuit van betrokkenheid van de cliënt van mr. X bij criminele activiteiten, waaronder roof van Russische kunst. Mr. X neemt telefonisch contact op met klager en maakt zich jegens hem bekend als ‘Charles’ dan wel ‘Prins Charles’ met een pakketje voor klager van een vriendin in Moskou. Mr. X vraagt klager of hij het pakketje persoonlijk mag komen aanreiken, met welk verzoek klager instemt. Diezelfde dag belt mr. X bij het woonhuis van klager aan en overhandigt hem – zonder zich eerst voor te stellen – een enveloppe in plaats van een pakketje. Mr. X is in gezelschap van zijn cliënt, die op dat moment tevoorschijn komt en zich aan klager bekendmaakt. Mr. X stelt zich dan ook aan klager voor als de advocaat van zijn cliënt.

 

Klacht

Mr. X heeft zich onder valse voorwendselen en identiteit bij het woonhuis van klager aangediend, zich aldaar niet direct aan klager voorgesteld en klager ter plekke plotseling geconfronteerd met zijn aldaar ook aanwezige en meegebrachte cliënt.

 

Overwegingen van de raad

Het past een advocaat niet bij enige gelegenheid waarbij hij als zodanig optreedt onduidelijkheid in het leven te roepen of te laten bestaan over zijn hoedanigheid en de reden van zijn komst of aanwezigheid. Mr. X heeft in strijd hiermee zich onder de naam Charles of Prins Charles bij klager bekendgemaakt en een bezoek aangekondigd om een pakje te overhandigen. Hij heeft zich niet ervan vergewist of zijn veronderstelling juist was dat deze door zijn cliënt gesuggereerde benaming aan een code of een gemeenschappelijke herinnering van klager en cliënt refereerde en klager daarom daaruit zou opmaken dat het in werkelijkheid om de komst van de cliënt van mr. X zou gaan. Ook indien dit overigens wél het geval zou zijn geweest, was de eigen komst van mr. X daarmee nog niet op een behoorlijke wijze aangekondigd. Mr. X heeft zijn misoptreden nog verergerd door zijn brief aan klager te overhandigen voordat hij zich als advocaat had bekendgemaakt. Ook van een prompte verontschuldiging en verklaring voor zijn optreden is niet gebleken. Het past een advocaat voorts niet om bij een bezoek aan de privé-woning van zijn tegenpartij zich onaangekondigd te doen vergezellen door zijn cliënt teneinde een direct contact tussen tegenpartij en cliënt te forceren zonder onmiddellijk bij eerste contact op diens aanwezigheid en bedoeling daarvan te wijzen. Ook hiermee in strijd heeft mr. X gehandeld, zowel door bij zijn telefonische aankondiging over zijn cliënt te zwijgen, als door niet meteen nadat klager de deur had geopend opening van zaken te geven.

 

Volgt

Waarschuwing.

Download artikel als PDF

Advertentie