mrs. De Groot, Van Ardenne, Karsten, Klaver en Rigters

 

Permanente Opleiding

 

Herhaaldelijk handelen in strijd met de Verordening Permanente Opleiding en niet reageren op verzoeken van de deken om inlichtingen. Berisping en voorwaardelijke schorsing.

– Advocatenwet, art. 46 (2.2 bezwaren van de deken)

– Gedragsregel 37, Verordening Permanente Opleiding 1996, artikel 9

 

Overwegingen van de raad

Voor 1997 is de deken bereid aan te nemen dat met mr. X de afspraak is gemaakt dat hij de in dat jaar niet behaalde opleidingspunten, in weerwil van de formele regeling, toch in een later jaar mocht inhalen. Nu mr. X echter tot op heden niet ten genoege van de deken heeft aangetoond dat de achterstand over 1997 is ingehaald, staat vast dat mr. X daarmee heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 9 van de Verordening Permanente Opleiding 1996.

Mr. X heeft voorts niet betwist dat hij over 1998 niet heeft aangetoond aan zijn opleidingsverplichtingen te hebben voldaan, noch heeft hij daarvoor een rechtvaardiging aangevoerd.

 

Volgt

Gegrondverklaring van de bezwaren, oplegging van de maatregel van berisping met een voorwaardelijke schorsing van een week met een proeftijd van twee jaar.

Download artikel als PDF

Advertentie