mrs. Robbers, Baas, Brouwer, Hengeveld en Vermeulen

 

 

Wegens principiële redenen in 1998 geen opleidingspunten behaald. In 1999 principieel verzet gestaakt.
Advocatenwet art. 46 (2.1 wat in het algemeen niet betaamt)
Verordening Permanente Opleiding art. 9

 

 

Feiten

Mr. X heeft in 1998 geen enkel van de vereiste zestien opleidingspunten behaald. Mr. X geeft aan dat hij het doel van (verplichte) permanente educatie, namelijk het waarborgen van de aanwezigheid van voldoende theoretische kennis bij de balie, zulks uiteraard in het belang van de cliënten, volledig onderschrijft. De daarvoor gekozen methode, te weten uitlevering aan uiterst commerciële opleidingsbedrijven, stuit hem tegen de borst. Daardoor wordt iedere advocaat in Nederland jaarlijks met een extra financiële verplichting opgezadeld. Mr. X meent dat het doelmatiger zou zijn geweest om ieder kantoor te verplichten relevante literatuur aanwezig te hebben. Mr. X beseft dat hij in strijd heeft gehandeld met een – op grote schaal bekritiseerde – richtlijn, en dat toepassing van het tuchtrecht niet nodig is om dat inzicht te verkrijgen. Sinds 1 januari 1999 heeft mr. X zijn principiële verzet tegen de Verordening gestaakt en hij heeft voor het jaar 1999 wel alle voorgeschreven punten in het kader van de Verordening Permanente Opleiding behaald.

 

 

Volgt

Gelet op de aard en de ernst van de verweten gedraging enerzijds doch in aanmerking nemend het feit dat mr. X in 1999 wel alle vereiste opleidingspunten heeft behaald, zal de raad volstaan met gegrondverklaring van de klacht zonder oplegging van een maatregel.

Download artikel als PDF

Advertentie