Aanwijzing van een advocaat op de voet van artikel 13 Advocatenwet. Aan de deken komt een ruime beleidsvrijheid toe bij het aanwijzen van een advocaat en hij is daarom in het algemeen niet gehouden de met name door een klager verlangde advocaat aan te wijzen.

– Advocatenwet, art. 13

 

Hof van Discipline 8 december 2000, nr. 3199

(mrs. Fransen, Bijvanck, Smits, Goslings en de Groot-Van Dijken)

Download artikel als PDF

Advertentie