Mr. X heeft ten aanzien van verscheidene aan de orde gekomen punten de klager en diens ex-partner in hun scheiding en deling geadviseerd en begeleid. Dat zijn werkzaamheden die specifiek op het terrein van de advocaat liggen. De loutere stelling dat men die belangen als kennis/vriend waarneemt ontheft de advocaat niet van zijn verantwoordelijkheid om die belangen als een goed advocaat te behartigen. Daarbij tekent de raad kort aan dat mr. X de correspondentie naar partijen toe voerde op zijn zakelijk briefpapier.

– Advocatenwet, artikel 46

 

Raad van Discipline ‘s-Hertogenbosch, 9 april 2001

(mrs. Koster-Vaags, De Bont, Lucassen, Theunissen en Van Dooren)

 

Feiten

Mr. X stelde niet als advocaat doch als goede vriend van de klager en diens partner te zijn opgetreden. Hij had ook geen rekening voor zijn werkzaamheden verzonden. Overigens verklaarde de raad de klacht over onvoldoende behartiging van belangen in alle onderdelen ongegrond.

 

Download artikel als PDF

Advertentie