mrs. De Groot, Van Es, Hamming, Karsten en Remme

Tot rechter wenden

De regel dat het een advocaat niet geoorloofd is zich zonder toestemming van de wederpartij tot de rechter te wenden nadat om een uitspraak is gevraagd, is ook van toepassing op het handelen van een advocaat in tuchtzaken, ook indien de tuchtprocedure betrekking heeft op een klacht die tegen de advocaat zelf is gericht.

– Advocatenwet art. 46

– Gedragsregel 15 lid 2

Download artikel als PDF

Advertentie