mrs. Mertens-Steeghs, Martens, Lucassen, Paulussen en Van Dooren

 

Opleidingspunten

 

Een advocaat die niet reageert op een verzoek om inlichtingen van de deken en die het vereiste aantal opleidingspunten niet haalt handelt onbetamelijk.

– Advocatenwet artikel 46 (2.2 bezwaren van de deken)

– Verordening Permanente Opleiding 2000, artikelen 3 en 6

 

Feiten

Bij brief van 2 april 1999 deelde de deken aan mr. X. mee dat hij van de NOvA bericht had ontvangen dat mr. X. niet dan wel niet volledig had voldaan aan de opleidingsverplichtingen over het jaar 1998. De deken stelde mr. X. in de gelegenheid tot 1 oktober 1999 het ontbrekend aantal opleidingspunten over 1998 in te halen. Bij brieven van 16 december 1999 en 17 januari 2000 vroeg de deken vergeefs naar de stand van zaken.

 

Raad van Discipline

De raad achtte beide klachtonderdelen gegrond en in hoge mate laakbaar en legde mr. X een voorwaardelijke schorsing van 4 weken op, met een proeftijd van twee jaar.

 

Noot

Artikel 3 lid 4 van de Verordening Permanente Opleiding staat de advocaat wel toe een surplus aan punten door te schuiven naar de volgende twee jaar maar terugschuiven van punten naar voorafgaande jaren is om controleredenen niet toegestaan. In het kader van een voorgenomen ambtshalve klacht wordt deze praktische oplossing wel gehanteerd. (E.)

Download artikel als PDF

Advertentie