HR heeft in een overzichtsarrest duidelijk gemaakt in welk soort zaken hij de cassatieberoepen voortaan niet-ontvankelijk zal verklaren.

Daarmee geeft de Hoge Raad aan hoe hij het nieuwe artikel 80a RO en het overgangsrecht zal toepassen.

Jaloezie
Tot 1 juli nam de Hoge Raad alle verzoeken in behandeling, maar deed de zaken op grond van artikel 81 RO af met een verkorte motivering als de aangevoerde klachten niet tot cassatie konden leiden c.q. niet noopten ‘tot de beantwoording van vragen in het belang van de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling’. Dit artikel werkte als een jaloezie die het zonlicht pas weert nadat het de ruit is gepasseerd. Daardoor had de Hoge Raad toch werk aan die verzoeken. In strafzaken en civiele zaken moet de advocaat-generaal namelijk altijd een conclusie nemen.

Markies
Het op 1 juli jongstleden ingevoerde artikel 80a RO werkt als een markies: zaken die ‘klaarblijkelijk onvoldoende belang’ hebben of ‘klaarblijkelijk niet tot cassatie kunnen leiden’ komen niet binnen en worden buiten al niet-ontvankelijk verklaard.

Inhoudelijk weinig nieuws
‘Dat de genoemde type klachten niet tot een geslaagd cassatieberoep leiden, is eigenlijk niet nieuw,’ zegt Femke Ruitenbeek-Bart, civiele-cassatieadvocaat bij Pels Rijcken Droogleever Fortuijn. Dit type klachten leidde hiervoor tot toepassing van art. 81 RO. Wel nieuw is dus dat een cassatieberoep met dergelijke klachten meteen al niet-ontvankelijk kan worden verklaard.’ Is dit in civiele zaken net zo? Femke Ruitenbeek-Bart: ‘In het overzichtsarrest gaat het om een strafzaak. De noodzaak om cassatieberoepen te filteren, is sterker in de strafsector dan in de sector civiel. Het is niet duidelijk of de voorbeelden uit dit arrest één op één gelden voor civiele zaken.’

Zaken zeven
Op 28 september heeft de Hoge Raad het nieuwe wetsartikel ook voor het eerst toegepast in een civiele zaak ( http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BX5792 ). Maar op een terloopse manier, zonder de uitgebreide handleiding om de toevloed aan strafzaken in te perken. 
In deze zaak strijdt een mevrouw uit Nieuwkoop tegen de beslissing om haar niet toe te laten tot de schuldsaneringsregeling. Voor de Hoge Raad is het duidelijk dat deze  kwestie niet tot cassatie zal leiden, dus wordt de zaak nu met 80a RO buiten de deur gehouden.

Karlijn Teuben van Pels Rijcken: ‘Vroeger zou de Hoge Raad deze zaak vermoedelijk hebben afgedaan met 81 RO. Voor mensen die in de schuldsanering zitten, kost een cassatieprocedure bijna niets. Dus ze kunnen het altijd proberen. Het is de vraag of het nieuwe artikel 80a RO daarin verandering gaat brengen. Misschien gaan advocaten deze zaken nu meer zeven. Maar als de client het per se wil, stellen advocaten soms toch cassatieberoep in.’ 

Tekst: Lex van Almelo

Advertentie