Raad van Discipline Amsterdam, 24 oktober 2003

(mrs. Kist, Van den Berg, Hamer, Hamming en Karskens)

 

Een advocaat die voor een cliënt in verschillende procedures elkaar tegensprekende stellingen poneert, zodat hij weet dat één daarvan in strijd met de waarheid moet zijn, handelt klachtwaardig.

– Advocatenwet artikel 46 (2.1 Wat in het algemeen niet betaamt)

– Gedragsregel 30

 

Feiten

De deken is ‘buiten het geval van een klacht’ op de hoogte gebracht van de omstandigheid dat mr. X in een procedure feitelijke gegevens heeft verstrekt waarvan hij weet, althans behoort te weten, dat die onjuist zijn. Mr. X blijkt een cliënte te hebben bijgestaan in een tweetal procedures; in de ene procedure, een huurkwestie, stelt mr. X namens zijn cliënte in een processtuk van 26 juni 2002 dat zij huurster is van een bepaald appartement; in een volgend processtuk in deze huurprocedure, van 11 november 2002, heeft mr. X betoogd dat zijn cliënte aldaar woonachtig is.

In een geheel andere procedure, waarvan de inzet een omgangsregeling was, heeft mr. X de stelling ingenomen dat zijn cliënte woonplaats had in een stad in de Verenigde Staten; doordat zij niet in Nederland woonachtig was zou de Nederlandse rechter niet bevoegd zijn. Het desbetreffende processtuk is gedateerd op 17 augustus 1999. In deze procedure wordt de stelling dat zijn cliënte niet in Nederland woonachtig is in een appèlschrift van 19 juni 2000 herhaald.

In deze procedure blijkt uit een proces-verbaal van mondelinge behandeling van 16 november 2000 dat de cliënte van mr. X inderdaad in het meer genoemde appartement woonachtig is.

Uit al deze feiten leidt de deken af dat de in rechte door mr. X gedane mededeling dat zijn cliënte in een stad in de Verenigde Staten woonachtig is niet overeenstemde met de aan mr. X bekende feiten; deze onjuiste stelling had de strekking de rechter de grondslag van zijn bevoegdheid te ontnemen.

 

Overwegingen van de raad

De raad stelt in het voetspoor van de deken vast dat mr. X over de woonplaats van zijn cliënte mededelingen heeft gedaan waarvan hij wist dat deze feitelijk onjuist waren.

 

Volgt

De maatregel van enkele waarschuwing.

Download artikel als PDF

Advertentie