Hof van Discipline, 22 augustus 2005, nr. 4290

(mrs. Zwitser-Schouten, Heidinga, Beker, Balkema en Van Houtum)

Raad van Discipline Arnhem, 22 februari 2005

(mrs. Zweers, Breuning ten Cate, Dam, Klemann en Noppen)

 

Voorstel tot mediation dient als een schikkingsonderhandeling te worden aangemerkt en een mededeling daarover behoeft de voorafgaande toestemming van de advocaat van de wederpartij.

– Advocatenwet artikel 46 ( 5.1 Regels die betrekking hebben op de juridische strijd)

– Gedragsregel 13

 

Overwegingen van de raad

Omtrent schikkingsonderhandelingen behoort alleen mededeling aan de rechter te worden gedaan wanneer de advocaat van de wederpartij daar toestemming voor heeft gegeven. Het overleg over al dan niet instemmen met de door de rechter voorgestelde mediation moet als een zodanige schikkingsonderhandeling worden aangemerkt. Dit onderdeel van de klacht is mitsdien gegrond. Aan mr. X wordt de maatregel van een enkele waarschuwing opgelegd.

Het hof bekrachtigt de beslissing van de raad.

Download artikel als PDF

Advertentie